Start

homerecording forum breng eerste cd uit

Antwerpen, 12 juli 2007 - Een groep Vlaamse en Nederlandse artiesten en producers, die actief zijn op het homerecording.be forum, brengt deze zomer een compilatie-cd uit. Deze bevat 18 tracks, die opgenomen en geproduceerd zijn in hun eigen homestudio. Met dit onafhankelijke statement willen ze aan de buitenwereld tonen waartoe muzikale creatievelingen vandaag de dag met eenvoudige middelen in staat zijn.

homerecording.be

homerecording.be werd opgestart in 2003 toen Kris Laukens, zelf amateur-muzikant, merkte dat er nauwelijks Nederlandstalige sites bestonden die aandacht gaven aan opname-technieken voor artiesten. Bij dit opnemen komt immers veel meer kijken dan het louter inpluggen van een microfoon… Aanvankelijk was het gewoon een plek waar de laatste nieuwtjes te vinden waren over apparatuur, maar al snel groeide het forum uit tot dé ontmoetingsplek voor Nederlandstalige homerecorders, met een gemeenschap die momenteel méér dan 2500 leden telt.

Compilatie-cd

In het najaar van 2006 lanceerde iemand op het forum volgend voorstel: kunnen we niet eens, naar analogie met de tape-compilatie projecten van de jaren 80, gezamelijk een cd uitbrengen met werk van homerecorders? Dit voorstel lokte direct heel wat enthousiaste reacties uit en de koe werd dan ook meteen bij de hoorns gevat… Het uitgangspunt hierbij was diversiteit: ieder lid kreeg de kans om deel te nemen en geen beperking qua muziekgenre werd opgelegd.

Interactieve werkgroep

Na lancering van een oproep tot deelname, meldden zich een twintigtal artiesten die mee in het project wilden stappen. Hiernaast boden zich nog een vijftal vrijwilligers aan die het geheel mee zouden ondersteunen. Tezamen vormden zij de werkgroep ‘compilatie-cd’, die vanaf dag één bruiste van creativiteit, enthousiasme en interactie. Een speciaal ontworpen luik op het homerecording.be forum bood de mogelijkheid om nummers te laten horen en te becommentariëren. Dit alles leidde tot een boeiende evolutie: iedereen dacht mee na over de ‘beste’ aanpak voor elk nummer, en er ontstonden zelfs nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende muzikanten.

Eindresultaat en lancering

Vooraleer het eindresultaat officieel verspreid wordt, kregen de deelnemers de kans om mekaar (voor de eerste maal in levende lijve) te ontmoeten tijdens een pre-release meeting. De geperste compilatie-cd, die een verrassende en diverse mix geworden is, wordt vanaf juli verspreid via homerecording.be en verschillende winkels.

Uniek

Met fierheid presenteert homerecording.be vandaag haar zelf opgenomen, zelf gemixte, zelf gemasterde en zelf gelay-oute compilatie-cd ‘from bedroom tot headroom’. Alle details en discussies over het tot stand komen ervan zijn terug te vinden op de website. Fragmenten van elk van de tracks worden de komende maanden afwisselend als smaakmaker beluisterbaar gemaakt op homerecording.be. Een tastbaar en hoorbaar bewijs dat DIY (do-it-yourself) muzikanten in staat zijn om via samenwerking en interactie kwalitatieve muziek te releasen.

Contactgegevens:
- pers@homerecording.be
- telefoon: 0032 486 220 778

Extra informatie:
- uitgebreid persdossier en review exemplaren zijn verkrijgbaar op aanvraag: pers@homerecording.be
- hoge resolutie grafisch materiaal is beschikbaar: http://www.homerecording.be/pers