Start

Meewerken aan de gids

Om alle informatie op deze website overzichtelijker te kunnen verzamelen, zijn we sinds kort gestart met een homerecording gids. In deze rubriek verzamelen we alle basisinformatie, veelgestelde vragen en dergelijke, zodat we niet steeds dezelfde vragen hoeven beantwoorden op het forum.

Deze gids is een beetje opgevat als een wiki: hij kan door leden (voorlopig een beperkte groep) bewerkt worden, nieuwe pagina's kunnen door hen toegevoegd worden. Aanpassingen kunnen altijd ongedaan gemaakt worden. Zo kunnen we dit informatiegedeelte voortdurend verbeteren.

Op deze helppagina verzamelen we wat tips om het bewerken van deze gids beter te laten verlopen, en werken we een aantal regels uit waaraan iedereen zich bij het editten dient te houden.

 

Richtlijnen bewerken

  • Grafisch materiaal

Maak zo weinig mogelijk gebruik van extern gehost grafisch materiaal, en zeker niet van beschermd educatief materiaal. Een foto van een toetel gebruiken van de website van de fabrikant is gewoonlijk geen probleem, maar we willen geen (illegale) kopie worden van andere uitstekende online informatie.

  • Uitgaande links

Uitgaande link naar interessante website zijn zeker welkom: websites van fabrikanten en relevante informatiebronnen, of met geraadpleegd materiaal zijn bijzonder nuttig. Link echter nooit naar shops of andere commerciële websites.

  • Bronvermeldingen

Vermeld steeds de geraadpleegde bronnen onderaan de pagina. Vermeld eveneens de forumdiscussies waar je interessante info gevonden hebt.

Gids Spelregels

Voor de gids gelden dezelfde spelregels als voor alle andere secties van deze website. Verder gelden volgende regels:

  • Links naar shops en andere zuiver commerciële websites zijn niet toegestaan. Wel ok zijn links naar fabrikanten in de relevante rubriek.

Auteurs credits

In tegenstelling tot de artikel rubriek, kan je bij een gids pagina niet echt spreken van één bepaalde auteur. Hoewel de website software nauwkeurig bij houdt wie welke bijdragen geleverd heeft en deze historiek altijd raadpleegbaar blijft, kunnen we onmogelijk garanderen dat je als auteur bij het artikel vermeld wordt en blijft. Denk daaraan voor je een bijdrage inzendt.

Als je een persoonlijke bijdrage wil leveren aan deze site, en je auteursvermelding wel belangrijk vindt kan je altijd een artikel inzenden voor onze artikelrubriek. Elke inzending daarin blijft altijd gelinkt aan één welbepaalde auteur, en anderen kunnen je artikel later niet ongevraagd wijzigen.