Start

Tools

Onder "tools" verstaan we alle productcategorieën die voor (home)recorders van nut zijn. Het kan gaan over hardware, maar voor vele van deze tools kan je ook een software-equivalent vinden. Gebruik deze categorie om de basis te leren over tools waar je (nog) niet mee vertrouwd bent, om te begrijpen hoe en waarvoor ze gebruikt worden en als leidraad om een eventuele aankoop te overwegen.

Deze categorie maakt deel uit van de homerecording.be gids. Het is de bedoeling hier basisinfo te verzamelen over materiaal dat voor opnametoepassingen belangrijk kan zijn. De vroegere benaming van deze categorie, "hardware" is tegenwoordig niet meer zo relevant en daarom vervangen door de benaming "tools". Elk type apparaat heeft een eigen subpagina onder deze categorie. In de toekomst zullen deze subpagina's waar nodig verder ingedeeld worden.

Neem je tijd om deze sectie door te nemen, en reageer op topics als je denkt dat een toevoeging, verbetering of aanpassing nodig is. We trachten deze gids stelselmatig te verbeteren. 

Editors: je kan gemakkelijk een nieuwe pagina toevoegen als dochterpagina van deze pagina. Klik gewoon op "Een onderliggende pagina toevoegen".