Start

Studio constructie

Omschrijving

Studio constructie omvat verschillende topics, de we in deze gids rubriek (waaraan we nog volop werken) trachten te behandelen.

- Akoestiek gaat over de voortplanting van gedrag van geluid in een (studio) omgeving. Als we spreken over het verbeteren van de akoestiek van een ruimte dan werken we voornamelijk aan de mate waarin bepaalde frequenties van het geluid gereflecteerd en geabsorbeerd worden. 

- Isolatie gaat in deze context over het inperken van het voortplanten van een geluid buiten een bepaalde omgeving. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de buren of je familieleden geen last hebben van je activiteiten dus. 

- Ergonomie: de manier waarop je meubilair ontworpen is en je apparatuur opgesteld staat bepaalt niet alleen je productiviteit, het beïnvloedt ook in welke mate je je fysiek moet inspannen om bepaalde handelingen uit te voeren. En een goed ergonomie is belangrijk om latere fysieke klachten te voorkomen. 

- Elektriciteit is uiteraard de basis van alle electronica: zonder electriciteit valt er vandaag de dag niet veel meer op te nemen. Het aanpassen van elektriciteit is werk voor vaklui, maar het is wel nuttig te beseffen waarop je moet letten als je een studio wil ontwerpen. 

Bronnen

Op het speciale studio constructie forum zitten verschillende experts en ervaringsdeskundigen die mensen bij vragen rond hun studio bouw projecten adviseren. Dit forum grondig doornemen is absoluut aanbevolen als je voeling wil krijgen met de breedte van deze topic!