homerecording.be forum

homerecording.be forum (http://www.homerecording.be/forum/)
-   Opnamestudio Constructie & Inrichting (http://www.homerecording.be/forum/f16/)
-   -   Post hier uw meetresultaten ! (http://www.homerecording.be/forum/t13804.htm)

bonux 17-08-2009 21:51

Post hier uw meetresultaten !
 
Naar aanleiding van de stelling van de maand augustus '09: "Investeer in akoestiek in plaats van in hardware" kunnen jullie hier de acoustische meetresultaten neerpennen en bespreken. Gelieve hierbij dan ook de karakteristiek van de gebruikte micro bij te voegen indien je geen meetmicro gebruikt hebt.

Hierbij ook nog eens de post van Eric Desart die op dit idee gekomen is:

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door EricDesart (Bericht 91209)
Ik nodig eenieder uit om zijn eigen situatie eens na te meten. Dan voel of weet je beter over wat je aan het praten bent.

Speel gewoon een ROSE ruis over je 2 kanalen (in fase).
Een rose ruis geeft een vlak signaal waarbij elke frequency band hetzelfde vermogen geeft (op een logarithmische x-as zoals 50 Hz ... 100 Hz .... 200 Hz ....) Of een dalende lijn als het op een lineaire x-as staat.

Zet een microfoon op je luisterpositie tussen je twee luidsprekers. En bekijk die curve. Dit wordt verondersteld een rechte lijn te zijn.

Als je dit niet kan simuleren met je bestaande software vindt je hier de nodige dingen:
http://www.homerecording.be/forum/t11571.htm
http://www.homerecording.be/forum/t1....htm#post90531
Een andere zéér leuke ruisgenerator met veel instelmogelijkheden vindt je in deze freeware software:
Download DSSF3 Basic 5.1.x.x - signal generator sound recorder and player.
In feite is dit hetzelfde dan de officiële software hier:
YMEC software - DSSF3 - Audio spectrum analyzer, professional acoustic measurement and analysis
Origineel werkt de software compleet, en na 30 dagen wordt een deel inactief (als je geen registratie koopt). Maar de ruisgenerator en een aantal andere functies blijven werken en horen tot het freewaregedeelte.

Je curves in de meeste gevallen zien er uit zoals:
http://www.tactlab.com/images/best/best2.jpg
Bron: http://www.tactlab.com/images/best/best2.jpg

Voor elke ruimte zal dit anders zijn (afhankelijk positie speakers en modaal gedrag dat afhankelijk is van de vormgeving van je ruimte).
Meet smalbandig genoeg anders smooth je je problemen weg.

Verschiet niet dat je putten in je response zal vinden van 20 dB.

Bij je luidsprekers ga je nakijken dat je response binnen +/- 3 dB blijft en véél liever +/- 1.5 dB. Je microfoons idem dito.
In functie van de non-lineariteit van je ruimte zijn deze waarden een lachertje en zijn relatieve waarden van + 6 dB tot -20 dB vaak schering en inslag.

Jullie hersens passen zich deels aan (juist zoals je letters kan lezen waar slechts enkele lijnen van getekend zijn).
En onbewust pas je je mix aan.
En niet zelden hoor je de opmerking: "Verdorie bij mij klonk dat goed, maar bij x in zijn ruimte ben ik blijkbaar pakken of een stuk kwaliteit kwijt", en je vermoedt of beter: 'hoopt' dat er dan bij x wel iets niet juist zal zijn.
Putten van - 20 dB is bij wijze van spreken alsof je een toets blokkeert in een piano.

Je hoeft mij helemaal niet te geloven!!!
Doe het en kijk hoe je response van een vlakke ruis is op je luisterpositie. Niets is eenvoudiger.


Misschien kom je tot de conclusie dat je je luidsprekers nog nooit echt gehoord hebt, omdat je meer naar je ruimte dan je luidsprekers aan het luisteren bent. Dit wordt belangrijker naargelang je luidsprekers en luisterpositie ruimer opgesteld staan, maar vertekt van op korte afstand (heeft ook met ruimte te maken).

Als jij die vlakke weergavecurve of signaal, niet als vlak ziet (in min of meerdere mate) met je microfoon op de plaats waar normaal je hoofd zit, hoe beoordeel je dan je mix?

Studioakoestiek dient niet om dingen mooier of beter te laten klinken, maar om het juist(er) te laten klinken, zo dat je weet hoe en wat je mixed en gemixed hebt.

:) Maar ik geef even graag toe dat zonder apparatuur het lastig is om gelijk wat te doen, en dat de kwaliteit van het manneke, zoals bij ALLES een belangrijke factor is. Maar ook dat individu moet horen wat hij gemixed heeft om het te kunnen beoordelen en bijschaven.

:p Wat gaat het subforum akoestiek druk worden ..........


bonux 17-08-2009 21:55

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
2 Bijlage(n)
En hierbij mijn meetresultaten en uitleg van Eric :

--------------------------------------------------------------------------------

Dit is mijn meting met een akg c3000b

Ziet er niet zo denderend uit denk ik.

bonux 17-08-2009 21:57

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door EricDesart (Bericht 91547)
Bonux, bedankt voor die meting (misschien een aanzetje voor anderen).
En maak je geen zorgen, dit is geen uitzonderlijke situatie, wat zal blijken als ook anderen hun metingen tonen.


Terwijl het niet de bedoeling is van dit topic (denk ik) om in detail de room response van ieder individueel te bespreken toch gewoon even (oppervlakkig) laten zien wat die expliciete put is tussen tussen 100 en 200 Hz bij Bonuxs meting.
Het gaat hier meer om het aanvoelen van het belang van ruimteakoestiek, dat naar mijn persoonlijk gevoel hier nogal onderschat (en niet gekend) is.

Link: Ruimte Modes - zeer simpele kwalitatieve animaties

Bonux zit hier in een nul van een ruimtemode.

Bij een, in een vrij veld staande, speaker hoor je geluid doordat de sinus (even gestyleerd) "travelt". Het geluid gaat verder zodat je gehoor geconfronteerd wordt met een opeenvolging van overdruk en onderdruk. Hierdoor gaat je trommelvlies mee trillen.

In zo'n vrij veld situatie hangt veel af van de directionaliteit van de speaker (versus frequency). Hier kunnen zich, in een ruimte, reflecties bijvoegen (spiegelbronnen) die ofwel versterkend of uitdovend werken (superpositie geluid).
Dus de juiste positie van luidsprekers versus reflecterende wanden en de positie van de luisteraar zijn hier bepalend. Verplaats je boxen of ga ergens anders zitten en het geluidsbeeld wijzigt.
Men praat hier over geometrische akoestiek.

Echter: de sterke put die je hier ziet is een ruimte mode (of resonantie van de ruimte zelf). Onafhankelijk van de richting van de aanstoting gaan de luidsprekers hier een resonantie (staande golf) van de ruimte aanstoten, wat een overenweer gaande reflectie is tussen wanden met (ca) gelijke amplitude en frequentie (een staande golf stockeert energie).
Als je dit analyseert (zie eerste animatie in link) ontstaat hier een staande golf waar aan de ene zijde van de ruimte overdruk is, aan de andere zijde onderdruk (of omgekeerd = een oscilatie) maar in het centrum steeds doorheen het nulpunt gaat (de overgang tussen + en - snijdt steeds nul).
Dit betekent dat op die positie er gewoon geen geluidsdruk is (in feite bij een mooie staande golf:" - oneindig dB"). Je bent die toon daar gewoon kwijt.
Dit noemt men modale akoestiek. Dit fenomeen is niet afhankelijk van de positie of richting van de luidspeker, zolang hij maar in een drukzone staat van zo'n staande golf, waar hij deze kan exciteren (koppeling bron met drukzone mode).
De relatief kleine ruimtes waar men hier over spreekt zijn hoofdzakelijk bepaald door deze modale akoestiek (zeker in de zone kleiner dan 1 tot 2 maal de schroederfrequentie)

Bekijk deze animaties. Dit zijn gestyleerde verschillende order modes.
De aflijningen tussen die vlakken over- en onderdrukzones (of omgekeerd = oscilerend) zijn die nul lijnen.
Krijg gevoel voor wat die zeer goede animaties in deze link eigenlijk laten zien.

Wat betekent dit: Jouw luidsprekers mogen deze frequentie perfect weergeven. Voor jouw oren verdwijnt deze frequentie haast.

Dit is alles gestyleerd, ik laat dit alleen maar zien om duidelijk te maken dat deze fenomenen geen mooie theorie zijn, maar zich duidelijk vertonen in wat je hoort.
Wat bonux hoort komt hier dus van een mooie vlakke roze ruis (binnen relatief nauwe toleranties).
Karikaturaal uitgedrukt: Als je een dergelijk curve zou vinden bij je luidsprekers zelf gooi je ze op het stort.
Het toont echter ook de onnoemelijke capaciteit van onze hersenen om uit chaos harmonie te maken. Dit is sterk gerelateerd met de context waarin wij iets horen.
Breng een dergelijke mix echter naar een ruimte waar die oorspronkelijke context ontbreekt en er een heel eigen context bestaat, kan dit een totaal ander beeld geven.
Daarom is het doel van ruimteakoestiek deze fenomenen te onderdrukken of controleren (in zover haalbaar) zodat je weet en hoort wat er is, niet wat je hoopt of veronderstelt dat er is.

Kan je die nullen weg-equalizen?
Neen: die nullijnen zijn de overgang, het snijpunt tussen plus en Min.
Jij kan de amplitude wijzigen van die drukzones (de plus en min zones), nooit van een nulpunt wat het snijpunt is tussen beide.

Even ter verduidelijking
: Staande golven doen zich steeds voor en is niet gerelateerd aan parallelle wanden. Zelfs officiële akoestische meetkamers die assymetrisch ontworpen zijn in functie van de optimalisatie van modale distributie (v.b. de galmkamer van KULeuven) vertonen staande golven.

...

tmo 17-08-2009 23:37

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
Laat ik nou ook een C3000b hebben. Ik zal morgen eens wat gaan testen. Ben bang dat mijn kamer er nog veel erger aan toe is. Vooral in het laag klopt er geen reet van.

Zo kan je wel goed vergelijken, als je dezelfde microfoon gebruikt. Het best gebruik je natuurlijk een meet microfoon, maar bij gebrek aan beter werkt dit ook aardig.

Pixie 26-08-2009 12:16

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
6 Bijlage(n)
En hier de mijne.
Getest met een T.bone MM-1.
Ik heb de test uitgevoerd met zowel mijn KRK G2 RP6 als met mijn Alesis Monitor One MKII Active uitgevoerd.
De grafieken bevestigen blijkbaar voor een groot deel wat ik hoor (de KRK geven een stuk meer in de regio rond de 220Hz en dat hoor je heeeeeeeel duidelijk als je aan het mixen bent).
Uiteraard zit ik nu wel met de vraag: in hoeverre is het het verschil tussen de monitoren dat ik hoor en in hoeverre is het het verschil in plaatsing in de ruimte...

Ik heb ook wat foto's bijgevoegd van de testopstelling en van de opstelling van mijn monitoren.

Pixie 26-08-2009 12:35

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
Wat mij opvalt is dat de Alesissen duidelijk beter het laag weergeven en dat beide sets die serieuze dip hebben tussen de 65-70Hz (een ruimtemode waarschijnlijk ?) en serieuze piek rond de 230Hz.
Verder lijken de Alesissen een consistentere weergave te hebben vanaf 500Hz en
zijn de KRK's duidelijk gehyped in het hoog (gezien de karakteristiek van de microfoon, die een dip krijgt vanaf ongeveer 18kHz).

Of ben ik hier teveel de monitoren in aan het zien en te weinig te ruimte?

Mesadude 26-08-2009 12:40

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
pieken en dalen van +15dB :)
het belang van akoestiek boven gear weer maar eens bewezen..
je ziet redelijk wa gelijkaardige schommelingen in beide speakers.. je mag er dus redelijk gerust in zijn dat het grootste deel van je ruimte komt..
het hoog bij KRK is gekend..
die alesis'en hebben normaal gezien een piekje rond 6,2khz

de boost rond de 200hz is zowel ruimte als speakers imho.. wordt érg vaak gedaan bij lower-budgetspeakers om ze "voller" te doen klinken.. psycho-akoestisch meer laag te creeëren, terwijl het er eigenlijk niet is..

vandaar ook dat het je NU pas opvalt dat de alesis'en meer en zuiverder laag hebben, terwijl je bij een blinde luistertest eigelijk de KRK's meer laag zou toeschrijven..

EricDesart 26-08-2009 12:42

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
Als jullie de maatvoering van jullie ruimte bijvoegen en positionering speakers en luisterpositie t.o.v van deze maatvoering, voeg ik een figuur bij waarin de ruimtemodes voor deze ruimte berekend zijn.

Dit heeft alleen of hoofdzakelijk zin als de ruimte rechthoekig of ongeveer rechthoekig is.
Ook absorptie en assymetrie kan dergelijke zaken beïnvloeden.
Maar het is in veel gevallen een hulpmiddel.

Ziet er ongeveer zo uit (maar dan met aangepaste x-as schaal):

http://img141.imageshack.us/img141/4...ommodes700.gif

Pixie: wetend dat het werk vraagt kan je natuurlijk je beide speakers eens omwisselen van positie (:D niemand zegt dat ruimte akoestiek een fluitje van een cent is).

Een dergelijke berekening gebeurt analytisch (zeer snel, mits hebben van aangepaste programma). Bij zeer asymmetrische ruimtes heb je aangepaste (numerisch) FEM of BEM (finite of boundary element method) nodig die zéér lang rekent, wat alleen zin heeft als je dan ook alle parameters juist kan invoeren.

Carels 26-08-2009 12:43

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
mmm,

nu ik die meet resultaten bekijk begint het bij mij toch ook wel serieus te kriebelen om zelf zo'n testje uit te voeren. Ben wel is benieuwd hoe het
zit met de belabberde akoestiek van mijn mixkamer

Ik heb alleen geen goeie meetmicrofoon denk ik ...
Zou een AT2020 een goed beeld kunnen geven?
Of gebruik ik beter een SM 58

Pixie 26-08-2009 12:50

Re: Post hier uw meetresultaten !
 
@Carels:
Ik heb €35 betaald voor mijn meetmicrofoon bij Thomann.
Een goede investering lijkt me.

@Eric:
Ik zal eens gaan opmeten, maar mijn kamertje is allesbehalve rechthoekig, dus ik denk niet dat je er veel aan gaat hebben.

@Mesadude: inderdaad. Zoals ik in de originele thread al zei, doet dit naar mijn mening meer voor het besef van het belang van akoestische behandeling van een ruimte dan alle threads in dit forum tezamen.
Dit is een uiterst goede zaak.
Wat die KRK's betreft: die hebben een high-boost/attenuator achterop. Ik ga de test eens herhalen met deze knoppen op -3db.
Ik ben in elk geval al tevreden dat ik de test gedaan heb. Alhoewel ik waarschijnlijk maar de helft van de informatie uit die grafieken kan halen, zijn een paar dingen mij toch wel al duidelijk geworden.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:55.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
Alle inhoud Copyright Homerecording.be 2003-2011