Start

Pluggo Runtime

Bespreking

Sommige (free) plugins, zoals Colortone free zijn gemaakt met Max/Msp en hebben Pluggo Runtime van Cycling '74 nodig om te kunnen werken. Over het algemeen zijn deze beter dan de vst's gemaakt met synthedit of synthmaker.

Platform

Screenshot