Start

LinuxSampler

Bespreking

Het LinuxSampler project heeft als doel om een open source sampler te maken met features welke professionals nodig hebben. Het is wellicht goed te vergelijken met Gigastudio.
Met LinuxSampler kun je samples met het *.gig formaat gebruiken, zelf maken en bewerken.

Platform

Linux, OS X, Windows

Screenshot