Start

Open brief: Artiesten protesteren zelf tegen Auvibel taks

Vanaf 1 februari moet de zogenaamde "Auvibel taks" ook betaald worden bij de aankoop van usb-sticks, settopboxen en externe harde schijven. In deze open brief aan minister Van Quickenborne maken opnemende artiesten duidelijk waarom ze daar niet achter staan.

[Deze open brief mag vrij en onbeperkt verspreid en gekopieerd worden.]

Mijnheer de minister,
Geachte heer Van Quickenborne,

Muziek creëren is voor ons een passie. In enkele jaren tijd is het opnemen en produceren van muziek van een dure en specialistische activiteit uitgegroeid tot een razend populaire uiting van muzikale creativiteit, dankzij de "digitale revolutie". Het resultaat daarvan is dat een enorm grote en diverse pool creatief talent zich vandaag de dag muzikaal ontplooit in computer-gebaseerde opnamestudio's. De vruchten daarvan kan je dagelijks horen via talloze kanalen, van mainstream media tot gespecialiseerde websites.

Zoals al wie digitaal creëert, maken wij veelvuldig gebruik van digitale opslagmedia. Véél opslagmedia, omdat een muziekwerk in productie gemiddeld typisch ettelijke grootte-ordes meer opslag vergt dan een afgewerkt muziekstuk.

Via de media vernamen wij de uitvaardiging van uw ministerieel besluit betreffende de uitbreiding van de Auvibel taks. In het bijzonder het feit dat externe harde schijven en andere digitale opslagmedia in de nabije toekomst aan een bijkomende belasting onderhevig zullen zijn om auteurs, producenten en andere artiesten te compenseren voor het kopiëren van hun werk, vinden wij een totaal foute keuze.

Voor ons, muziekmakers, betekent dit net dat wij extra zullen moeten betalen voor media die wij uitsluitend gebruiken voor het opslaan van ons eigen muzikaal werk. Daarmee blijkt de door u uitgevaardigde inning, die naar wij begrijpen tot doel heeft artiesten hun door kopiëren verloren gegane inkomsten te compenseren, eigenlijk net de brede basis van deze doelgroep extra te takseren. Dat is uiteraard absurd. Deze heffing komt nog bovenop de eerder ingevoerde en voor ons evenzeer onaanvaardbare kopieertaks voor cd's, die het surrealistische gevolg heeft dat een artiest die enkele honderden exemplaren van zijn eigen werk wil verspreiden op cd, daarop kopieertaks betaalt, die hij nooit / op geen enkele manier kan recupereren.

Hoewel deze taks ongetwijfeld een beperkte schare artiesten ten goede zal komen is het duidelijk dat artiesten die hun werk niet (of slechts op beperkte schaal) commercieel exploiteren (en zo zijn er zeer veel in Vlaanderen) niet enkel niet mee profiteren van deze regeling, maar er zelfs mee voor opdraaien.

Wij wijzen u er graag ook even op dat lang niet alle artiesten zich vandaag de dag laten vertegenwoordigen door de "klassieke" auteursrechtelijke belangenverenigingen, maar dat een groot deel zijn werk liever verspreid ziet onder een alternatief auteursrechten model (zoals Creative Commons). Met het invoeren van een taks die zelfs deze groep mee laat opdraaien voor een beperkte groep die zich niet kan aanpassen aan de realiteit van de nieuwe media, geeft u een duidelijk signaal dat digitale innovatie en de daarmee parallel lopende maatschappelijke trends geenszins tot uw prioriteiten behoren.

In de overtuiging dat ons schrijven u enige inzichten kan bieden die kunnen bijdragen aan een herziening van uw besluit, tekenen wij,

hoogachtend.

de webmaster en moderatoren van homerecording.be

en alle ondertekenaars van deze brief (zie commentaren).

 

Steunt u deze brief? Laat dan hieronder uw commentaar achter! Deze brief zal tesamen met een samenvatting van de commentaren bezorgd worden aan minister Van Quickenborne en geïnteresseerde media.

Dit initiatief wordt 100% gesteund door de beheerders van homerecording.be. Leden die om welke reden niet achter dit initiatief staan worden uitdrukkelijk uitgenodigd eveneens hun mening te posten onder dit artikel.

Werd deze brief gepubliceerd op andere websites of in andere media? Stuur ons dan een link door, dan compileren wij hier een overzicht.

Verwijzen naar deze brief gebeurt best via de link: http://www.homerecording.be/artikel/open-brief-artiesten-protesteren-zelf-tegen-auvibel-taks

Over homerecording.be

Homerecording.be is een toonaangevende internet community die ruim 7500 opnemende muzikanten en muziekproducers op alle niveau's verenigt in een digitaal discussieplatform en website. De website werd gelanceerd in 2003 en kende sindsdien een felle groei, die parallel liep met de toenemende democratisering van het opname-proces. Homerecording.be wordt door artiesten intensief gebruikt voor het inwinnen van (opname-)technisch advies, voor het uitwisselen van creatieve feedback op elkaars werk en voor het opzetten van nieuwe (veelal genre-overschrijdende) samenwerkingen.

Voor geïnteresseerde pers

Geïnteresseerde journalisten kunnen ons per email bereiken via pers AT homerecording.be. Op verzoek kunnen wij u ook telefonisch te woord staan.