Start

Interview Kelvin Smits (Younison) - artiesten aller landen - verenigt u!

De toekomst van de muziekindustrie mee bepalen, dat is de ambitie van Younison. Younison wil dj’s, muzikanten, producers, managers en concertorganisatoren een stem geven en als belangenvereniging invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming in het Europees Parlement. In een kort interview vertelt oprichter Kelvin Smits ons met schokkende feiten dat zo'n initiatief hoogst nodig is.

HR: Waar komt je interesse in de belangen van muzikanten vandaan?

Kelvin: Ik maak al muziek vanaf 1992, toen onder het Wonka label samen met Sven van Hees, later ben ik met Tom Barman “General Electrique” begonnen, dat uitmondde in de groep Cinerex. Vanaf 2003 ben ik samen met mijn kompaan Sebastien het eerste Belgische e-label gestart “The Wack Attack Barrack” omdat we vonden dat het voor Belgische muzikanten gewoon niet meer mogelijk was om op een traditionele manier je platen te laten releasen. Algauw zaten er een kleine 350 artiesten op ons label gaande van kleine obscure groepjes tot namen zoals CJ Bolland en Buscemi, die het nut inzagen om op zo’n snelle en verdienstelijke manier hun muziek te releasen. Het is in die hoedanigheid dat ik mij realiseerde dat we nog iets anders konden betekenen voor muzikanten, maar dan wel op Europees vlak....

HR: Younison dus, een belangenvereniging voor muzikanten....

Kelvin:Inderdaad, maar niet zo maar een belangenvereniging. Ik besefte vanuit mijn muzikanten bestaan maar al te goed dat een artiest niet te vinden is om als een soort vakbond de straat te bezetten, of om eindeloos te vergaderen teneinde je idee te verwezenlijken. Het moest snel en overzichtelijk zijn, en het moest op Europees vlak kunnen overkoepelen, teneinde genoeg druk op de politieke besluitvorming te kunnen wegen, want kleine landen hebben geen drukkingskracht .

Uiteindelijk is younison een soort van netwerkingssite geworden, zoals linkedin of Facebook, maar dan enkel voor iedereen in de muziekindustrie. Je kiest een profieltype en vult je gegevens in, bevestigt je engagement, en je kan vertrekken. Eens ingeschreven zijn er tal van tools die je dagdagelijkse organisatie makkelijker kan maken als artiest, maar de belangrijkste feature, is de pollingsectie...

HR: daar waar je je stem kan uitbengen...

Kelvin: Ja, ik post daar op regelmatige tijdstippen onderzoeken, die de muzikant niet koud zullen laten. Zaken die normaal het daglicht niet zien. Dikwijks bezwarende info. Bedoeling is om te informeren, en om dan de basis te bevragen, zodat we met die feedback de policy makers van deze info kunnen voorzien.

HR: Maar hebben die hier oren naar?

Kelvin: Dat is nu net het subtiele van de zaak. Ik ben tijdens de opstart benaderd geworden door enkel Eurocraten in dienst van de Europese Commissaris voor interne markt en technologie. Zij vroegen mij letterlijk om haast te maken van dit project, daar zij zeer zeker vragende partij zijn naar informatie vanuit de basis. Je stem wordt dus letterlijk naar de hoogste regionen geschoten, om daar bekeken , en gebruikt te worden in de debatten omtrent de toekomst van de muziekindustrie. Het is namelijk zo dat op dit moment de auteursrechten organisaties (Sabam, Sacem...) het klankbord zijn als deze policy makers met de artiesten willen praten. Deze beleidsvoerders hadden al een tijdje in de gaten dat deze organisaties niet direct erg transparant waren, en zij vermoedden al dat ze ook niet echt de wil van de leden vertolkten.

HR: Waardoor hadden zij dit vermoeden?

Kelvin: Wel een van de eerste en belangrijkste topics op Younison gaat over de Levy tax op private copijen. Een vorm van collectieve inningen die gebeurt door de auteursrechtenorganisaties. De idee is dat als mensen copijen maken van aangekochte muziek, de artiesten verlies lijden, en dat ze hiervoor vergoed moeten worden. Al bij al een nobel idee. Sinds 2001 mogen zij dit ook op digitale media heffen, gaande van harde schijven over MP3 spelers tot telefoons. Zulke spullen worden steeds meer verkocht en dus stijgen die inningen exponentieel. Probleem is echter dat er geen link bestaat tussen de inningen en de artiest die schade zou lijden, met als gevolg dat er tot op heden geen echte retributie van die gelden is gebeurd. Eind 2006 was er al een pot van zo’n 4 miljard euro opgevorderd...

HR: 4 miljard Euro, da’s niet niks...

Kelvin: Nee, en daarvan is quasi niks uitgekeerd, In ieder geval niet aan de rechthebbenden, de artiesten. De Eurocraten waren belast met een onderzoek naar deze inningsvormen, en wilden daar een technologisch alternatief tegenover stellen, de toenmalige DRM (Digital Rights Management , nvdr), die het mogelijk zou maken om, mits verdere uitwerking van de techniek, een “a la carte” systeem te presenteren die ervoor zou zorgen dat ongeacht welk nummer er gecopierd wordt, de retributie terecht zou kunnen komen. Dit was zeer tegen de zin van de inningsfirma’s, die zo hun macht ingeperkt zagen. Het zijn dan ook de auteursrechtenorganisaties die deze technologie mede hebben gekelderd, terwijl die nog in haar kinderschoenen stond. Klaarblijkelijk haden zij een doel voor ogen dat niet direct gelijklopend was met dat van haar leden, nl macht verwerven ipv je geïnde gelden goed verdelen. Het is die onafhankelijke Europese studie die ik in handen heb gekregen, en die mij gesterkt heeft in mijn overtuiging om er iets aan te gaan doen.

HR: Zijn er nog zaken die je hebt ontdekt en die je gaat aankaarten?

Kelvin: Er is zeer veel werk aan de winkel om de organisatie van inningen en verdelingen van auteursrechten op het niveau van de 21e eeuw te krijgen. Bijvoorbeeld de Belgische mechanische digitale rechten (iTunes), worden momenteel geïnd door een zusterfirma, Sacem, maar zijn nooit uitgekeerd geweest . Dit wil zeggen dat van alle Belgische digitaal verkochte muziek sind 5 jaar er 12 cent per download vast zit in Frankrijk. Ik hoef daar ook geen tekeningentje bij te maken hoeveel dit moet zijn...

HR: Waarom komt dat geld niet?

Kelvin: Wegens onderlinge geschillen blokkeren de auteursrechteoragnisaties de fondsen, met als uiteindelijk verliezers, de muzikanten van zowel Belgie als Frankrijk...

HR:Tot slot: welke raad geef je onze muzikanten?

Kelvin: Indien je je inschrijft bij een auteursrechtenorganisatie, omwille van de bescheming van je werk, dan bestaat er een makkelijkere en onfeilbare methode die niet je rechten opeist: stuur je nummers aangetekend aan jezelf op , en laat de verpakking dicht als je het aankrijgt, zodoende bestaat er een dagstempel op je werk dat , indien je het nodig zou hebben , voor een rechtbank afdwingbaar is. Als je je werk uitbrengt , doet een auteursrechtenorganisatie natuurlijk de inningen. Dan zou in principe ook statements moeten krijgen, dus dat is een andere motivatie van inschrijving die zeker als je verkoopt zijn nut heeft.

Als laatste en zeer belangrijke raad echter zou ik zeggen: Schrijf je in op Younison, stem mee en laat van je horen, hoe groter de groep hoe meer we kunnen doen voor de individuele muzikant.

HR: bedankt, Kelvin, we geven de boodschap door!

Wat is jouw mening? Sta je achter dit initiatief of vind je dat er niets hoeft te veranderen? Laat je mening alvast horen in de forumdiscussie.

Voor meer info: check Younison.eu

Kelvin Smits geeft op woensdag 28 mei een infosessie over Younison in Muziekcentrum Trix, om 20u00. Meer info.