Start

De Muzikantengids - tweede editie

Poppunt liet onlangs de tweede editie van de succesvolle Muzikantengids op de muziekmakende medemens los. Wij kregen een exemplaar in handen, en zagen dat het goed was.

Titel: De Muzikantengids (2e editie)
Subtitel: Handboek voor muzikant en dj
Auteurs: Jan Van der Plas en Tijs Vastesaeger
ISBN/EAN: 978-90-73936-18-8 (354 pagina's)
Meer info: www.muzikantengids.be

Een gids voor muzikanten, hoe hebben ze dat aangepakt?", dacht ik bij mezelf toen ik voor de eerste keer over de eerste editie hoorde. Valt er hoedanook een handleiding te schrijven over het bij momenten toch anarchistische muziekwereldje? En leidt het publiceren van een boek over "de weg" van kleine amateur band naar het commerciële circuit er niet toe dat het gewoon nog moeilijker wordt er via die weg te geraken, omdat iedereen hetzelfde probeert? Mijn twijfels smolten snel toen ik de eerste editie vastkreeg. Maar daarover ging ik het nu niet hebben: vandaag gaat het over de tweede editie. 

De tweede editie ligt helemaal in de lijn van de eerste. Het boek omvat zowat alle aspecten die van belang zijn als je met muziek naar buiten wil treden: het maakt je wegwijs in de aankoop van instrumenten en de verschillende kanalen voor muziekeducatie, in praktische aspecten van het opstarten van een band, de promotie ervan en het omgaan met de media, tot droge administratieve zaken, zoals rechtsvorm, boekhouding, fiscaliteit en sociale zekerheid. Het boek gaat uitgebreid in op optreden (waar kan ik spelen, wat komt er bij een optreden kijken, wat zijn de mogelijkheden in het buitenland), en bediscussieert alles rond opnemen, het uitbrengen van een CD en het omgaan met platenlabels. In drie uitgebreide hoofdstukken wordt het exploiteren van de rechten op je eigen muziek belicht (auteursrechten, naburige rechten, muziekuitgeverijen en online distributie). Tot slot wordt ook wie ervan droomt van muziek een beroep te maken op weg gezet. Het boek bevat tenslotte een heel uitgebreide directory van adressen van organisaties die in je muzikale weg een rol kunnen spelen, van media tot adviesverlenende organisaties, van platenfirma's en promotors tot boekingsagenten en andere organisaties.

De tweede editie mag dan vast houden aan de bekende succesformule, ze is wel een pak dikker geworden. Het boek stond al in de eerste editie boordevol praktische voorbeelden, en die werden aangepast aan de hedendaagse realiteit: zo wordt er in het financiele hoofdstuk voorgerekend hoe het inkomstenplaatje van pakweg een popzangeres of een bekende rockband eruit ziet, en de vermelde bedragen zijn allemaal bijgewerrkt in functie van de actualiteit. Iets soortgelijks merk je ook aan de nieuwe voorbeelden van bestaande artiesten die genoemd worden (de hype rond Them Crooked Vultures, of de exuberante uitspattingen van Lady Gaga, om maar een paar zeer recente voorbeelden te noemen). Verschillende achterhaalde zaken zijn geschrapt, terwijl er nieuwe dingen werden toegevoegd. Zo is er een nieuw hoofdstuk rond het financieren van je creativiteit. Ook opvallend is het feit dat er meer dan tevoren ook aandacht is voor dj's en producers. Net zoals Poppunt zelf (cfr. Play & Produce ter aanvulling op de Muzikantendag) mikt ook de Muzikantengids zich tot die steeds groeiende doelgroep. Op die manier kan het boek ook voor homerecorders die misschien niet als muzikant actief zijn maar wel met muziekproducties die naar buiten gebracht worden, een nuttig naslagwerk betekenen. Enkel al rond bijvoorbeeld vennootschapsvormen en fiscaliteit merken wij zelf hier vaak genoeg dat er ook bij niet muziek spelende homerecorders vele vragen zijn: dit boek is dan ook voor hen een uitstekend basisboek.

Is dit een boek dat je in een ruk van voor naar achter uitleest? Voor mij niet meteen, ik zal daar eerlijk in zijn. Maar dat ligt uiteraard vooral aan het feit dat voor mij persoonlijk niet elk hoofdstuk vandaag de dag relevant is (ik treed bijvoorbeeld niet op de laatste jaren). Dit boek is daarentegen vooral een echt naslagwerk, en het covert op een briljante wijze de belangrijke stadia die je in een muzikale evolutie kan doormaken. Wie bijvoorbeeld net een demo wil opnemen en uitbrengen zal in andere hoofdstukken geïnteresseerd zijn dan een tourende coverband. In zijn veelheid aan behandelde onderwerpen hanteren de auteurs echter wel een consequente stijl en ook een uitstekende en volgehouden balans tussen volledigheid en diepgang. Dat is natuurlijk geen toeval: tal van de behandelde onderwerpen zijn voor beide auteurs én voor Poppunt (de uitgever) intussen dagelijkse kost: zij weten duidelijk wat er leeft in het wereldje en ze slagen er meer dan uitstekend in hun muziekmakende doelgroep doorheen dat spreekwoordelijke bos te loodsen. Het boek is doorspekt met praktische (en vaak bekende) voorbeelden en droge humor (en dan heb ik het niet enkel over de cartoons!), en die maken de bijzonder informatieve kost erg consumeerbaar.

Zelfs al is het je enkel om de muziek te doen, zodra je met je muziek naar buiten wil treden dien je eigenlijk op de hoogte te zijn van een aantal zakelijke aspecten. Ik ken geen enkel boek dat de Belgische werkelijkheid (zoals wetgeving) op zulk een overzichtelijke manier presenteert aan muzikanten. Om terug te komen waar ik begonnen ben: ik heb nergens het gevoel dat het boek een standaard "weg" tracht op te leggen. Het is duidelijk dat er in de muziekwereld talloze cliché's bestaan en de muzikantengids gaat die geenszins uit weg: als een soort  ervaren vertrouweling aan de zijlijn analyseren de auteurs het wereldje en geven ze je advies. Zonder je handje vast te houden of jouw weg al uit te stippelen. Het is aan jou om er wat mee te doen!

Deze tweede editie heeft in elk geval alles om de reputatie van de Muzikantengids als "bijbel" voor de Vlaamse muzikant kracht bij te zetten. Warm aanbevolen!